Maestri di musica (Rossini, Wagner, Verdi, Mascagni)

Titolo: Maestri di musica (Rossini, Wagner, Verdi, Mascagni) (Fregoli n. 16)
Regia: n.d.
Anno: 1899
Nazionalità: Italia
Interpreti: Leopoldo Fregoli
Lunghezza copia CN: 14,8m (48” a 18 fps)
Colore-b/n: B/n