Don Carlos (1867)

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “Per me giunto è il dì supremo”

--

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “Per me giunto il dì supremo”

--

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “O don fatale”

--

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “O don fatale”

--

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “O Carlo, ascolta…Io morrò”

--

Giuseppe Verdi. Don Carlos, “O Carlo, ascolta”

--